KONTAKTA OSS

Konceptfabriken –

Er innovationspartner

Tillsammans med er skapar Konceptfabriken nya produkter, tjänster och företag genom ett strukturerat innovationsarbete.

VÅRA TJÄNSTER

Konceptfabriken erbjuder en bred expertis inom innovationsarbetets alla faser. Vi arbetar med en helhetssyn på processen, sätter fokus på entreprenörskapet och arbetar med ett stort kontaktnät för att på ett effektivt sätt realisera olika innovationsprojekt.

Företaget drivs av Per Harrie (Master i Innovation) som har en lång erfarenhet av innovationsarbete i ett flertal befattningar:

VD / Utvecklingschef / Styrelseledamot / Innovationskonsult / Projektledare / Affärsutvecklare / Tekniker / Rådgivare

 

PER HARRIE LINKEDIN

 

Per Harrie var ansvarig för projektledningen i allt från att hitta finansiärer för hela projektet till byggnation, drift och utvärdering av WaveEL-bojen utanför Vinga. Per drev projektet strukturerat och med ett stort engagemang och fick med sig alla projektpartners genom det där lilla extra som behövs för att leverera ett komplett system i tid och enligt specifikation.

Göran Fredrikson

Grundare Waves4Power

För fler referenser

kontakta Konceptfabriken

Konceptfabriken arbetar med teknik och affärsutveckling från idé till succé

Rådgivare / Coach / Projektledare / StartUpVD / Styrelseledamot

 

KONCEPTFABRIKEN AB

Norra Kyviksvägen 33

429 31 Kullavik, Sverige

Mobil +46(0)734 399 555

info(at)konceptfabriken.com

© 2019 Konceptfabriken.com

 • ENTREPRENÖRSKAP

   

       Entreprenörskap   ---------

  Det viktigaste för ett lyckat innovationsarbete är teamet, teamet och återigen teamet.  Det handlar om att få en arbetsgrupp att brinna för innovation – att hitta entreprenörsandan – samtidigt som man uppfyller den tekniska specifikationen och fullföljer all övrig dokumentation.

   

  KONTAKTA OSS

 • PROJEKTLEDNING

   

        Projektledning   ---------

  Konceptfabriken organiserar och driver innovationsprojekt för att på bästa sätt nå projektmålet inom satt budget, tid och kvalitetsnivå. Konceptfabriken har metoder både för de tidiga idéfaserna och för de sena slutkonstruktionsfaserna. Konceptfabriken arbetar efter PMI:s modeller.

   

   

  KONTAKTA OSS

 • EXPERTNÄTVERK

   

        Expertnätverk   ---------

  Att realisera en innovation kräver oftast expertis från flera olika områden. Konceptfabriken har ett stort nätverk med olika experter som kan hjälpa till omgående – och vi kan även snabbt knyta till oss nya experter för att på ett effektivt sätt realisera ert projekt. Att driva projekt genom att koppla in och ur olika experter under projektets gång ger utvecklingstempo och engagemang i projektet. Denna metodik passar även bra vid Open Innovation. Att jobba enligt den här metodiken är en av Konceptfabrikens kärnkompetenser.

   

   

   

  KONTAKTA OSS

 • HELHETSSYN

   

        Helhetssyn –

  I innovationsarbetet är det många processer som ska göras samtidigt: marknadsundersökningar, teknikutveckling, immaterialrätt, finansieringsansökningar med mera. Konceptfabriken arbetar efter en helhetssyn, där vi identifierar era behov och säkerställer att alla moment utförs i rätt ordning och på rätt sätt.

   

   

  KONTAKTA OSS

Kungsporten 3A

427 50 Billdal, Sverige

Mobil +46(0)734 399 555

info(at)konceptfabriken.com

Konceptfabriken –

Er innovationspartner

Konceptfabriken –

Er innovationspartner

 • ENTREPRENÖRSKAP

   

       Entreprenörskap   ---------

  Det viktigaste för ett lyckat innovationsarbete är teamet, teamet och återigen teamet.  Det handlar om att få en arbetsgrupp att brinna för innovation – att hitta entreprenörsandan – samtidigt som man uppfyller den tekniska specifikationen och fullföljer all övrig dokumentation.

   

  KONTAKTA OSS

 • PROJEKTLEDNING

   

        Projektledning   ---------

  Konceptfabriken organiserar och driver innovationsprojekt för att på bästa sätt nå projektmålet inom satt budget, tid och kvalitetsnivå. Konceptfabriken har metoder både för de tidiga idéfaserna och för de sena slutkonstruktionsfaserna. Konceptfabriken arbetar efter PMI:s modeller.

   

   

  KONTAKTA OSS

 • EXPERTNÄTVERK

   

        Expertnätverk   ---------

  Att realisera en innovation kräver oftast expertis från flera olika områden. Konceptfabriken har ett stort nätverk med olika experter som kan hjälpa till omgående – och vi kan även snabbt knyta till oss nya experter för att på ett effektivt sätt realisera ert projekt. Att driva projekt genom att koppla in och ur olika experter under projektets gång ger utvecklingstempo och engagemang i projektet. Denna metodik passar även bra vid Open Innovation. Att jobba enligt den här metodiken är en av Konceptfabrikens kärnkompetenser.

   

   

   

  KONTAKTA OSS

 • HELHETSSYN

   

        Helhetssyn –

  I innovationsarbetet är det många processer som ska göras samtidigt: marknadsundersökningar, teknikutveckling, immaterialrätt, finansieringsansökningar med mera. Konceptfabriken arbetar efter en helhetssyn, där vi identifierar era behov och säkerställer att alla moment utförs i rätt ordning och på rätt sätt.

   

   

  KONTAKTA OSS