Arbetsmodell


Konceptfabriken jobbar med att förverkliga idéer. Arbetet börjar ofta med ett problem eller möjlighet och sluta när produkten/tjänsten är på marknaden. Konceptfabriken tar ofta helhetsasvar för hela processen. Men vi kan även gå in och hjälpa till med punktinsatser under själva processen.

  


Konceptfabriken jobbar nätverksbaserat och knyter ihop de samarbetspartner, kravställare mm som krävs för att lyckas med projektet. Detta arbetssätt passar mycket bra för "Open Innovation".

 

"server" ID="pnlBottom" SkinID="Bottom3">