Entreprenörskap

Det viktigaste för ett lyckat innovationsarbete är teamet, teamet och teamet. Att få en grupp att brinna för att skapa en innovation istället för att endast slaviskt följa en teknisk specifikation och företagets arbetsrutiner. Konceptfabriken brinner för detta och är experter.

 

Projektledning

Konceptfabriken är experter på att organisera och driva ett innovationsprojekt. Allt från de tidiga idéfaserna till att få med all information i de krävande kvalitetssystemen. Konceptfabriken jobbar enligt PMI´s modeller.

 

Expertis

Att realisera en innovation kräver oftast expertis från flera olika områden. Konceptfabriken har ett stort nätverk med olika experter som kan hjälpa till omgående, men är även vana att knyta till nya experter i ett projekt för att på ett snabbt och effektivt sätt realiser projektet. Konceptfabrikens expertis är att driva projekt där olika experter kopplas in och ur under projektets gång (Open Innovation).

 

Helhetssyn

Det är mycket som skall göras samtidigt. Marknadsundersökningar, teknikutveckling, immaterialrätt, söka finansiering mm. Genom Konceptfabrikens helhetssyn så säkerställer vi att de olika arbetsposterna tas i "rätt" ordning.