Referensprojekt

Konceptfabriken i tidiga faser med företagets framtida produkter och tjänster. Här är ett urval av företag där Konceptfabriken har varit en aktiv part i utvecklingen:

Affärsrådgivare: Business Region Göteborg

Key Account på Offshore och Undervattensapplikationer: Imego
 
Ställföreträdande utvecklingschef: Tefco

Produktutveckling: Care Of Sweden

Föreläsare och inspiratör på temat ”Att hitta sin marknad”: Almi Innovation

Marknadsanalyser: ett antal kunduppdrag åt innovativa företag

Projektledning av utveckling, byggnation, sjösättning och utvärdering av vågkraftprojekt: Waves4Power www.waves4power.com.

Projektledning av konstruktion och mätutrustning projekt Webap: IVL www.webap.ivl.se

Utfört marknadsundersökning, varit delaktig i produktutveckling och arbetar med att sälja patent/företag:
ProNasus, www.pronasus.se

Föreläsare om plast och plastkonstruktion: Teknikhögskolan

VD, affärsutvecklig och produktutveckling: MediNasus

Projektledning, nyutveckling av medicinteknisk utrustning (plast, elektronik, mjukvara, sensorer, display, produktion mm): Kund inom Life Science

Coachning, konstruktionstips och val av leverantör mm: Agide