Exempel på konsultarbeten som
Konceptfabriken erbjuder:


• Affärsutveckling
• Projektleding
• Försäljning
• VD, chef, ledare
• Coach
• Marknadsanalys
• Produkt/tjänsteutveckling 

  o Framtagning av idéer
o Förstudie av projekt
o Konceptframtagning
o Konstruktionsarbete